JOB POSITION | 职位招聘
  • 首页
  • |
  • 人力资源
  • |
  • 职位招聘
招聘职位 职位类别 性别 学历 工作地点 操作
临床监察员 临床监察员 不限 本科 药谷厂区 查看详情
课题组长 课题组长 不限 本科学历 药谷厂区 查看详情
现场QA QA 不限 大专以上学历 药谷厂区、保税厂区 查看详情
自动线包装工、手工包装工 自动线包装工、手工包装工 男女不限 不限 保税厂区 查看详情
生产车间技术工人 生产车间技术工人 男女不限 不限 保税厂区 查看详情